Cabin Services

This page is currently only available in Norwegian. Should you wish to receive more information about our cabin services in another languauge, please contact us at the Filefjellstuene Lodge.

Velkommen til våre hyttetjenester

Vedlikehold
Snømåking, renhold, maling og annet vedlikehold( etter timepris).
Vi kan også bistå kontakt med lokale entrepenører ved større oppdrag.

Utvendig tilsyn ved behov
"Akutte" tilfeller der du selv gir beskjed når tilsyn skal utføres (t.d. sjekke om du har glemt å låse døra, lukke vinduer ved avreise etc.)Evt. utbedringer/forebygge skader og andre vaktmestertjenester (timepris)

Nøkkeloppbevaring
Vi kan ta vare på din nøkkel, og den vil være lett tilgjengelig fra resepsjonen på Filefjellstuene

Klargjøring
Sette på varme/varmekabler i hytta.

Tilsynsavtale - fast abonnement
Utvendig tilsyn: sporadisk kontroll som blir utført omlag en gong per. 14. dag om vinteren, og ca. en gang pr. uke sommeren.
Abbonement inneholder: Generell kontroll på at alt er ok.
Dvs. at vi ser etter vinduer/dører, og ellers at alt er som normalt.
Om noe galt blir oppdaget, vil vi snarest varsle eier/kontaktperson.
Du kan velge om du vil ha helårstilsyn, vintertilsyn eller evt. bare sommartilsyn.
Som fast abonnent på tilsyn har du også spesialpris på tilsyn ved akutt behov (se over), oppvarming og strømavlesing.

Ønskes andre tilbud innen hyttetjenester, ta kontakt med vår hyttetjeneste.

46 665 665 (tast 5) / post@tyinfilefjell.no

Ønsker du å leie ut hytta eller leiligheten din?
Med økende pågang av gjester fra Norge men også utlandet kan dette gi gode inntektsmuligheter for eiere av fritidseiendommer på Tyin/Filefjell.
Les mer om tilbudet - her

Hyttetjenester Rod Web

Sender....