Reglement

Generelle regler

 • Alle deltakere må bruke hjelm!  
 • Knuffing/dytting er ikke akseptabelt  
 • Bryter man løpet, må løperen gi beskjed til nærmeste rennfunksjonær umiddelbart  
 • Valgfritt skiutstyr- alpint/telemark eller snowboard  

Startnummer

 • Startnummer må være synlig under konkurransen  
 • Det er ikke lov å endre/legge til noe på startnummeret, mistet startnummer må erstattes. 
 • Alle deltakere må hente startnummer på anvist plass før løpet.  

Klasseinndeling

 • Individuell start med startintervall 15 sekunder mellom hver løper.  
 • Reint Moro er en konkurranse for alle.  
 • Våre krav er at en MÅ kunne stå i alle skiheiser på egen hånd.  
 • Ved påmelding blir deltakerne delt inn i klasser etter alder/kjønn.

Undervegs i løypa

 • I løypa har funksjonærer gul vest samt flagg på enkelte punkter.  
 • Flagg opp betyr: reduser farten så du kan stoppe umiddelbart. 
  Disse flaggene brukes hvis det er skade eller annet hinder i veien for løperen. Deltakeren forplikter seg til å kjøre etter forholdene, holde hastighet som man behersker og å kjøre forsiktig.  
 • Alle deltakere må følge anvist løypestrekning og alle løpere blir verifisert ved bunn/topp på alle heiser.  
 • Hvis vær/vind eller andre uforutsette ting gjøre at det ikke er forsvarlig å gjennomføre arrangementet som først planlagt, har arrangør rett til å endre på løype-traséen i håp om å få gjennomført arrangementet så godt det lar seg gjøre.

Forsikring

Arrangementet, Tyin Filefjell AS eller sponsorer er ikke ansvarlig for deltakere som skader seg i konkurransen. Hver deltaker er selv ansvarlig for å være innforstått med hvor løypa går og beregne hvordan man skal kjøre rennet, for å unngå farlige situasjoner. 

Personvernerklæring

Ved påmelding godkjenner man konkurranseformat og konkurranseregler, samt godkjenner at navn, fødselsdato, sted, startnummer, tid kan bli publisert. Bilder og film som blir tatt i forbindelse med arrangementet kan brukes fritt av arrangøren og sponsorer til markedsføring.

Ansvarsfraskrivelse

Alle som melder seg på arrangementet godkjenner ansvarsfraskrivelsen (deltagere under 18 år må ha signert erklæring fra foreldre ved henting av startnummer). Reglementsbrudd vil føre til diskvalifikasjon. Eventuelle spørsmål rettes til skisenter@tyin.no. Alle deltakere står selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på program og eventuelle endringer som blir lagt ut på nettsiden: www.reintmoro.no og på arrangementets facebookside, www.facebook.com/tyinfilefjell.no  
 
Velkommen til «Reint Moro - påskens raskaste eventyr», og lykke til!

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelsen må signeres av alle deltakere ved avhenting av startnummer. Deltakere under 18 år må i tillegg ha signatur av foresatt.

Ansvarsfraskrivelse for Reint Moro 2023

Som overalt en ferdes så kan dette rennet også være forbundet med litt risiko. Utøveren må selv ta ansvar for risiko og skader som kan forekomme i forbindelse med deltagelse i konkurransen. Det forutsettes at deltaker har godkjent sikkerhetsutstyr som konkurransen krever hjelm, ski/snowboard, støvler, bindinger, ryggplate. Det er utøverens ansvar å se til at sikkerhetsutstyret virker som det skal. Utøveren har selv det hele og fulle ansvar i forbindelse med deltagelse i konkurransen, og må selv sikkerhetsvurdere fart ut fra egne ferdigheter. Arrangør har gjennomført risikoanalyse/vurdering, og vi skal sikre arena mot uønskede hendelser. På flere plasser vil løypenettet bestå av funksjonærer som dirigerer og overvåker konkurransen. Dessuten vil Norsk folkehjelp, Grindaheim hjelpekorps bistå oss denne dagen.

Ansvarsfraskrivelse

Som deltaker i dette arrangemenetet aksepterer jeg å ha det fulle og hele ansvar under ski-, telemark- eller snowboardkjøring, og kan ikke rette krav mot arrangøren eller dens samarbeidspartnere for skader eller uhell som eventuelt kan oppstå. Jeg aksepterte dette når jeg melder meg på arrangementet.

Personvernerklæring for Reint Moro 2023 

Jeg godkjenner når jeg melder meg på arrangementet Reint Moro, at bilder og film som blir tatt i forbindelse med arrangementet kan brukes fritt av arrangøren og sponsorer til markedsføring. Alle under 18 år må ha signatur fra en foresatt for å kunne delta. Dette skal signeres ved utlevering av startnummer