Reglement

Generelle regler

 • Piggsko er forbudt   
 • Konkurranseløpere må kle seg godt med tanke på at løpet går såpass høyt til fjells. En liten sekk med ekstra jakke og drikke er obligatorisk.  
 • Du må medbringe drikke selv (minst 0,5 liter).  
 • Fulladet mobiltelefon (gjerne i vanntett pose). 
 • Knuffing/dytting er ikke akseptabelt.   
 • Bryter man løpet, må løperen gi beskjed til nærmeste funksjonær umiddelbart.  
 • Det er ingen toalettfasiliteter underveis. Ha med dopapir og pose – plukk opp etter deg!  

Startnummer

 • Startnummer må være synlig under konkurransen  
 • Det er ikke lov å endre/legge til noe på startnummeret, mistet startnummer må erstattes. 
 • Alle deltakere må hente startnummer på anvist plass før løpet.  
 • Fellesstart

Undervegs i løypa

 • Alle funksjonærer bærer gul vest og har sambandsutstyr.  
 • Alle deltakere må følge anvist løypeprofil og alle løpere blir verifisert utvalgte steder.  
 • Hvis vær/vind eller andre uforutsette ting gjør at det ikke er forsvarlig å gjennomføre arrangementet som først planlagt, har arrangør rett til å endre på løype-traséen i håp om å få gjennomført arrangementet så godt det lar seg gjøre.  

Forsikring

Arrangementet, Tyin Filefjell AS eller våre samarbeidspartnere er ikke ansvarlig for deltakere som skader seg eller får et illebefinnede i konkurransen. Hver deltaker er selv ansvarlig for å være godt trent og innforstått med hvor løypa går samt beregne hvor man skal løpe ihht løypeprofil, dette for å unngå uheldige situasjoner.  

Personvernerklæring

Ved påmelding godkjenner man konkurranseformat og konkurranseregler, samt godkjenner at navn, fødselsdato, sted, startnummer og tid kan bli publisert. Bilder og film som blir tatt i forbindelse med arrangementet kan brukes fritt av arrangøren og sponsorer til markedsføring. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle som melder seg på arrangementet godkjenner ansvarsfraskrivelsen(deltagere under 18 år må ha signert erklæring fra foreldre ved henting av startnummer). Reglementsbrudd vil føre til diskvalifikasjon. Eventuelle spørsmål rettes til odd.tore.moen@tyin.no 

Alle deltakere står selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på program og eventuelle endringer som blir lagt ut på nettsiden: www.tyinfilefjell.no og på arrangementets facebookside, www.facebook.com/tyinfilefjell.no  

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelsen må signeres av alle deltakere ved avhenting av startnummer. Deltakere under 18 år må i tillegg ha signatur av foresatt. 

Ansvarsfraskrivelse for Tyin-Filefjell Extreme – Norges beste fjelløper

Som overalt en ferdes så kan dette løpet også være forbundet med litt risiko. Utøveren må selv ta ansvar for risiko og skader som kan forekomme i forbindelse med deltagelse i konkurransen. Det forutsettes at deltaker er inneforstått med arrangør sitt REGLEMENT. Utøveren har selv det hele og fulle ansvar i forbindelse med deltagelse i konkurransen, og må selv sikkerhetsvurdere sine ferdigheter. Arrangør har gjennomført risikoanalyse/vurdering, og vi skal sikre løpet mot uønskede hendelser. På flere plasser vil vi ha funksjonærer som dirigerer og overvåker konkurransen. Dessuten vil Norsk folkehjelp, Grindaheim hjelpekorps bistå oss denne dagen. 

Ansvarsfraskrivelse

Som deltaker i arrangementet «Tyin-Filefjell Extreme – Norges beste fjelløper» aksepterer jeg å ha det fulle og hele ansvar for mine løpeferdigheter, og kan ikke rette krav mot arrangøren eller dens samarbeidspartnere for skader eller uhell som eventuelt kan oppstå. Jeg aksepterte dette når jeg melder meg på arrangementet. 

Personvernerklæring for Tyin Filefjell Extreme – Norges beste fjelløper

Alle under 18 år må ha signatur fra en foresatt for å kunne delta. Dette skal signeres ved utlevering av startnummer