Våre leverandører

Vår meny varierer med årstiden og tilgang på råvarer. Her kan du lese mer om noen av våre lokale leverandører fra Vang og Lærdal.

Tyinlam
Lammene beiter fritt på snaufjellet rundt Tyin, i sørre del av Jotunheimen opp til 1450 moh. De spiser mye urter, og det friske næringsrike beitet gir fra naturen sin side nesten ferdig urtemarinert lammekjøtt som skal gi naturlig saftig og smakfullt kjøtt. Derfor slagordet: «Ekta gøtt beite, grepa gøtt kjøt»

Høylandsfe fra Sørre Kjøs
Høylandsfe er effektive landskapspleiere, som spiser både lauv, kvister, gras og einer. Maten de spiser likner veldig på menyen til elgen, hvilket resultere i at kjøttet fra høylandsfe får en viltsmak. Kjøttet er marmorert, slik fettet ligger isprengt i kjøttet og gjør det saftig og godt.

Reinsdyr fra Filefjell reinlag
Filefjell reinlag driv tamreindrift i Sogn, Valdres, Hallingdal, Vassfaret og Hemsedal. Reindrift har lange tradisjonar i regionen, og utnyttar ressursene i høyfjellet til fulle. Filefjell Reinlag har ca. 3000 dyr, som spring over viddene.

Tyinørret
Ørreten fra Tyin blir levert av Opdal gård og rett til kjøkkenet her på Filefjellstuene. Tyinvannet ligger på 1060 moh. og har lange tradisjoner for ørretfiske. Her tilberedes fisken på ulike måter og serveres utover hele høsten. Tyinvannet er næringsrikt og gir ørretten en rød og fin farge på kjøttet.
Lærdal grønt Lærdal Grønt er ei samanslutning av frukt- og grøntprodusentar i Lærdal. Lite nedbør, tidleg vår og godt jordsmonn, gjer dalbotnen i Lærdal svært godt eigna til dyrking av moreller, bær, grønsaker og poteter. Det fremste målet vårt er å ta vare på den gode kvaliteten og smaken heile vegen fram til deg som kunde.

Smådalskjøtt
Vi benytter våre utmarksressurser og flytter oksene til fjells tidlig på sommeren. Her tilbringer de sin første sommer på vårt inngjerdede stølsbeite på Helestrønd, ca. 900 moh. Den andre sommeren frakter vi dem opp til Smådalen. Her tilbringer de hele sommeren i vill høyfjellsnatur ca. 1.100-1.400 moh. Kosten består av ubegrensede mengder saftig fjellgress, urter og vier. Tilskudd av salt og mineraler på matstasjoner er også utplas- sert i fjellet. I løpet av oppholdet tar vi hyppige turer for å se til dyra og vitne det idylliske dyrelivet når oksene får kose seg fritt i høyfjellet 2-3 måneder hver sommer.

Sender....