Fiske

Fjellørreten i Tyin er berømt for sin størrelse og kvalitet, og gjør Tyin til et meget ettertraktet fiskevann. Tyin er ypperlig å fiske fra land, og det er mange lommer langs veiene i tillegg til de merkede P-plassene å parkere i. Generelt er det vanskelig å si hvor ørreten står i Tyin, og det anbefales derfor å prøve seg der man ser at fisken vaker.

Det er slukfiske som gjelder på Tyin, og da helst med kraftig, tyngre sluk, gjerne 3040 gram slik at man kan dekke størst mulig område. Grunneiere fisker med garn på Tyin. Ta derfor hensyn og hold avstand til fiskegarna.

Tyin er regulert med gjennom Tyavassdraget. Vannstanden vil derfor variere. 

Fiskekort til Tyin finnes ved Filefjellstuene, hvor du også kan bo og spise under ditt opphold på Tyin-Filefjell.

Tyinvannet ligger kun noen minutters kjøretur unna Filefjellstuene. Og en finner mange fine fiskeplasser langsmed Fv252 mot Tyinholmen / Eidsbugarden. 

En fin aktivitet med utgangspunkt fra utleiehytta!

 

 Fiskeannonse 450Px

Sender....