@tyinfilefjell
Booking og
overnatting

Det skjer

28/01

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
29/01

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
05/02

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
05/02

Kitekurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
11/02

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
19/02

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
05/03

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
05/03

Kitekurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport