@tyinfilefjell
Booking og
overnatting

Det skjer

21/02

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
22/02

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
22/02

Randonee fra Eidsbugarden

Kl. 10:00
Eidsbugarden 
22/02

Kitekurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
23/02

Randonee fra Eidsbugarden

Kl. 10:00
Eidsbugarden 
28/02

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
29/02

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
29/02

Randonee fra Eidsbugarden

Kl. 10:00
Eidsbugarden