@tyinfilefjell
Booking og
overnatting

Det skjer

24/01

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
25/01

Randonee i Jotunheimen i januar

Kl. 08:00
Tyin 
25/01

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
25/01

Kitekurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
31/01

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene 
01/02

Randoneékurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
01/02

Kitekurs to dager

Kl. 10:00
Tyin Sport 
07/02

Skredkurs 2,5 dager

Kl. 20:00
Filefjellstuene