Vi satser på arrangement og aktiviteter

Vi har et stort ønske om å videreutvikle vår satsing på arrangement og aktiviteter gjennom hele året på Tyin Filefjell, og søker i den sammenheng frivillige som kan bidra til gjennomføringen.

Responsen fra fjorårets medvirkningsundersøkelse viste tydelig at arrangementer og møteplasser er noe både fritidsboligeiere og bygdefolket i Vang ønsker seg mer av. Erfaringene fra arrangementer vi har gjennomført det siste året viser også at engasjementet og oppmøtet er stort når noe skjer. Dette har vi derfor lyst til å gjøre (mye) mer av!

Samtidig erkjenner vi at den praktiske gjennomføringen av ulike arrangementer tidvis krever flere hender enn hva vi har tilgjengelig i egne rekker, og vi ønsker derfor å finne ut om det finnes hytte- og bygdefolk som kan tenke seg å veksle inn noen dugnadsøkter i bytte mot fordeler og flere gode opplevelser for alle som er glade i Tyin Filefjell.

Hva innebærer det?

Hva innebærer det?

Enkelteventer og familiearrangement

I ferieperiodene gjennomfører vi mange mindre arrangementer hvor vi trenger funksjonærer til å bistå med praktisk gjennomføring, f.eks. barneskirenn, akekonkurranser o.l. Her er det typisk snakk om kortere arbeidsøkter på 2-3 timer per arrangement.

Større arrangement

I løpet av året gjennomfører vi noen større arrangement, som f.eks. Reint Moro og Fjellfestivalen med løpet Tyin Filefjell Extreme. Vi ønsker også å utvikle flere slike arrangementer gjennom hele året. For å få til dette trenger vi bistand til den praktiske gjennomføringen.

Nærturer og lavterskelaktiviteter

I tillegg til arrangementene ønsker vi også å etablere flere lavterskelaktiviteter på Tyin Filefjell, som er åpne for alle. Eksempler på dette kan være nærturløyper, frisbeegolf, lekeplasser, ferdighetsløyper for sykkel osv. I denne sammenheng ønsker vi flere ressurser å spille på til både idéutvikling, realisering og ettersyn/vedlikehold.

Hva får jeg for innsatsen?

Som frivillig blir du invitert til våre frivilligtreff, hvor vi byr på trivelige kvelder med god mat – kombinert med mulighet for et dypdykk i utviklingen av Tyin Filefjell og rom for å diskutere ideer og ønsker for fremtidige aktiviteter og arrangement.

I tillegg får du rabatter og spesialtilbud på utvalgte opplevelser og aktiviteter på destinasjonen. Omfanget avhenger av hvor mye du ønsker å bidra.

Dersom du bidrar på aktiviteter hvor arbeidstiden er lengre enn 4 timer får du naturligvis også mat og drikke når du jobber.

Hva kreves av deg?

I bytte mot dette ber vi om at du forplikter deg til å bidra med 10 timers frivillig innsats i løpet av året, og gjerne mer om du har mulighet.

Hvordan melder jeg interesse?

Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor innen 25. mars 2024. Vi ønsker oss et frivilligteam på ca 15-20 personer totalt, avhengig av hvor mye den enkelte kan bidra. Alle som melder interesse vil bli kontaktet etter fristens utløp.

Meld interesse

Jeg ønsker å bidra!Flere perioder kan velges.

Dersom du har noen spørsmål eller forbehold du ønsker å opplyse oss om.