Disse generelle vilkårene gjelder mellom tilbyder og den person som selv eller gjennom andre foretar en bestilling på tilbyders webside.

Bestillingen kan gjelde heiskort, aktiviteter og kjøp av andre produkter og tjenester. Eller en kombinasjon av disse. For ytterligere detaljer om betingelser ved kjøp av overnatting, aktiviteter og konferanse/møte på Filefjellstuene/Tyin Aktiv - klikk her.

Ansvarlig formidler

Tyin-Filefjell AS
Grøvstølvegen 43
2985 Tyinkrysset

Epost: post@tyin.no
Telefon: +47 46 665 665

Innledning

 • Kortet må være påført korrekt navn før det er gyldig. 
 • Barn t.o.m. 6 år med hjelm kjører gratis i følge med voksen. Må ha gyldig key card.
 • Ettermiddag gjelder fra 12:30 til 16:30 (kan avvike).
 • 10 klipp er kun gyldig for den sesongen kortet er kjøpt.
 • Kveldskort varer fra kl. 17:00 til 20. 00
 • Helgekort gjelder fom. kveldskjøring fredag tom. søndag.
 • Familiekort sesong kan kun kjøpes samlet. En familie deler husstand, har felles økonomi og en juridisk binding til hverandre. Kortene gjelder for fra og med 2 barn/ungdom (t.o.m 15 år) og 2 foresatte (max 4 barn/ungdom).
 • Sesongkort Valdres er også gyldig i de andre skianleggene i Valdres (Totalt 7 skianlegg).
 • Grupperabatten gjelder kun ved samlet kjøp.  Gjelder ikke kort for 5 valgfrie dager i sesongen, klippe-, time-, ettermiddags-, enkelttur- og sesongkort.

BESTILLERS ANSVAR
Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sent som e-post) er i samsvar med bestillingen. 

HEISKORT
Når du kjøper sesongkort med tidligrabatt online kan du kjøpe denne med eller uten datamedium, f.eks. Keycard. Hvis du kjøper et heiskort med et eksisterende Keycard, aktiveres din billett ved første passering i porten til skitrekket. Hvis du har kjøpt et nytt Keycard på nettet, kan dette hentes når sesongkortet hentes ut.

Når du kjøper heiskort(dagskort, flerdagerskort) gjennom sesongen kreves det at du har et keycard med gyldig WTP-kode for å kjøpe heiskort på internett.

Ved kjøp av heiskort med gyldig WTP-kode lades kortet første gangen ved passering i porten ved skitrekket.  Husk å ha kortet i venstre lomme.

GJENNOMFØRING AV BESTILLING

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

 • Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.
 • Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
 • Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, send mail til skisenter@tyinfilefjell.no eller ring 46 665 665

BETALING
Vi benytter en betalingsløsning fra Nets AS - Netaxept. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis.

ANGRERETT
Ved fjernsalg – for eksempel ved kjøp av heiskort over internett via anleggets egne hjemmesider  eller via en ekstern leverandør – gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg  utenom faste forretningslokaler (lov av 20. juni 2014 nr. 27 – angrerettloven).

SANKSJONER VED MISBRUK AV HEISKORT ELLER OVERTREDELSE AV ALPINVETTREGLENE
Kortholder er innforstått med at misbruk av heiskort, overtredelse av Alpinvettreglene, brudd på anvisninger i heiser og nedfarter, skikjøring i beruset tilstand m.v. kan medføre er inndragning/sperring av heiskort, ileggelse av tilleggsavgift/kontrollavgift, bortvisning fra anlegget og/eller politianmeldelse. Med misbruk av heiskort menes bl.a. bruk av feil kort (voksne som benytter barnekort), kortet til en annen person, forfalsket kort, stjålet kort m.v. Kortholder er også kjent med eventuelle smitteverntiltak som er iverksatt som følge av allmennfarlig smittsom sykdom, herunder covid19-situasjonen. Brudd på disse tiltakene – eksempelvis brudd på plikten til å holde seg hjemme ved luftveissymptomer – kan medføre bortvisning fra anlegget.

INNHENTING OG OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER
TyinFilefjell utvikling AS er ansvarlig for behandlingen av kortholders personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen, se [sett inn lenke til personvernerklæring]. Om du har noen ytterligere spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på skisenter@tyinfilefjell.no.

REGLER OM MARKEDSFØRING
Kortholder er innforstått med at det etableres et kundeforhold og aksepterer med dette å motta reklamefremstøt på e-post, ordinær post m.v. Kortholder kan reservere seg mot denne type markedsføring på kjøpstidspunktet eller ved å gå inn på skianleggets hjemmeside.

ENDRINGER I SKATTER OG AVGIFTER
Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt. Kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.

TVISTELØSNING
Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans.

FORCE MAJURE
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer eller arbeidsmarkeds konflikter. Lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke. 

Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt.

Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, snømangel, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik, offentligrettslige forbud eller påbud, pandemier m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse.

Ovennevnte bestemmelse gjelder ikke hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen.

Hvis anlegget er stengt – eksempelvis på grunn av snømangel – utover 1/3 av sesongens totale antall skidager kan kortholder kreve en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Kortholder har ikke krav på hele kjøpesummen. Et eventuelt refusjonskrav er oppad begrenset til 50% av heiskortets kjøpesum uavhengig av kjøpstidspunkt.

Refusjonen skal tilsvare 50% av den forholdsmessige andel av den tid heiskortet ikke kan benyttes, det vil si heiskortets verdi delt på antall dager i sesongen. Denne «dag raten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse. 

Eventuelle refusjonskrav kan ikke avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav.

REFUSJON SESONGKORT VED COVID-19 ELLER ANNEN PANDEMI
Vi er opptatt av at sesongkortet på Tyin/Filefjell skal være en god investering som gir deg mange gode opplevelser. Ski- og utendørsaktivitet, med god plass i bakkene, skal være en trygg aktivitet. Vi planlegger med gode smitteverns-tiltak, slik at alle gjester får en trygg og god opplevelse. 

For de som kjøper sesongkort gir Tyin/Filefjell utvikling AS garanti for refusjon dersom skianlegget mot formodning skulle komme opp i en situasjon der anlegget må stenge ned store delar av sesongen på grunn av Covid -19 eller annen pandemi.

Følgende refusjonsordning gjelder ved Covid-19 eller annen pandemi for vintersesongen 22/23:

Antal åpningsdager Refusjon av betalt pris på sesongkort
< 100 dager 20 %
< 75 dager 40 %
< 50 dager 60 %
< 25 dager 80 %


REFUSJON

Det blir ikke gitt refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med skisenteret før du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom gir vi refusjon mot fremvisning av legeattest. Refusjon ved sykdom eller skade blir kun gitt til den personen som er syk eller skada, og kun for de dager heiskort ikke har vært benyttet. Ved tidlig avreise på grunn av uforutsette hendelser blir det ikke gitt refusjon. Det blir ikke gitt refusjon på sesongkort. 

Les ytterlige informasjon om Alminnelige vilkår ved kjøp og bruk av heiskort på Tyin/Filefjell

RABATT PÅ HEISKORT
Eventuelle rabattavtaler skal alltid være klarert på forhånd. Det blir ikke gitt rabatt på heiskort i kassene eller i etterkant. Tyin/Filefjell har rabattordning på sesongkort før sesongstart og grupperabatt for 20 pers.  eller flere. Se vår prisliste for mer info om grupperabatt. Det vil ikke være mulig å avtale rabatt på sesongkort som gjelder for hele Valdres.

VILKÅR FOR RABATT 
Familiekortet kan kun kjøpes samlet. En familie deler husstand, har felles økonomi og en juridisk binding til hverandre. Kortene gjelder for barn/ungdom t.o.m 15 år og foresatte.

Honnør er fra 65+, med gyldig honnørkort.

Studentrabatt gjelder kun ved fremvisning av gyldig studentbevis. Dette må tas med sammen med sesongkortet og fremvises ved kontroll.

SESONGKORT
Alle skikort er personlige og må ikke overdras til andre. Ved misbruk eller utlån av sesongkort til andre blir kort inndratt og en må betale gebyr for å hente det ut igjen. Mister du eller glemmer du sesongkortet ditt kan vi laga nytt mot et gebyr på kr. 85,-. Evt. behov for å kjøpe nytt keycard kommer i tillegg.

VÆR- OG FØREFORHOLD
Vi gjør det vi kan for at skiopplevelsen skal være så bra som mulig, men minner om at vær og føre kan være skiftende i fjellet. Vær og føremelding oppdateres på skisenterets side på fnugg.no/tyin og egne facebooksider så ofte som mulig og etter beste evne på de samme kanaler dersom været endrer seg utover dagen.